Meteen naar de inhoud

Indicatie van Zorg

Heeft u voor tijdelijke of langere duur verpleging en verzorging nodig aan huis, dan heeft u een indicatie nodig. Ook hiervoor kunt u terecht bij onze (wijk)verpleegkundige van Avellana.

Afstemmen van de zorg op uw zorgvraag

Wanneer u zorg nodig heeft is hiervoor een indicatie nodig voor Verpleging of Verzorging thuis. De wijkverpleegkundige gaat samen met u thuis in gesprek om te kijken welke zorgvraag u heeft en op welke manier deze ingevuld kan worden. Hierin worden de mogelijkheden bekeken die u zelf heeft, welke mogelijkheden uw netwerk eventueel heeft en waar professionele zorg ingezet dient te worden. Al deze factoren samen maken dat er een indicatie wordt gemaakt van de zorg die u nodig heeft en welke vanuit Avellana zal worden ingezet. Bij verandering van uw zorgvraag wordt de indicatie uiteraard met u mee veranderd, zodat deze altijd aansluit bij uw zorgvraag.

U kunt bij ons terecht voor een indicatie voor thuiszorg via de ZVW, maar ook voor een indicatie voor PGB kunt u bij ons terecht. U kunt met deze indicatie zelf beslissen voor welke aanbieder u kiest.

Wordt de zorg vergoed?

De indicatiestelling persoonlijke verzorging en verpleging thuis worden in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorg wordt vergoed uit het basispakket en er zijn geen eigen bijdrage voor verschuldigd.

Heeft u nog vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.

Waarvoor kunt u ons benaderen?

Verpleging

Onder (wijk)verpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om handelingen zoals:

  • wondverzorging
  • het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen
  • stomazorg
  • katheteriseren¬†

Verzorging

Ook verzorging kan onder de verpleging in de wijk vallen. Verzorging is ‘Assistentie bij de Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)’ zoals:

  • aankleden en uitkleden
  • wassen en douchen
  • verzorging van de huid