Meteen naar de inhoud

Consultatie en Advies

De zorg is steeds aan het veranderen en dit vergt een behoorlijke dosis expertise en kennis van de zorgprofessional. Avellana kan u als zorgprofessional ondersteunen bij consultatie van complexe psychiatrische problematiek. Zo kunt u uw klanten de beste zorg verlenen. 

De bomen en het bos

Een van deze veranderingen heeft ertoe geleidt dat er steeds minder mensen worden opgenomen in verpleeg en verzorgingshuizen, maar ook de specialistische GGZ heeft de nodige veranderingen moeten doorvoeren wat gevolgen had voor de 1ste-lijns zorg. Kortom steeds meer mensen zullen langer, (soms noodgedrongen) thuis blijven wonen, al dan niet met verschillende hulpverleners of instanties.

In veel gevallen zal dit goed verlopen in de thuissituatie, maar we komen ook nog geregeld situaties tegen waar het dreigt mis te lopen en men “door de bomen het bos niet meer ziet”!

Kennis en expertise

Heeft u behoefte aan kennis en expertise over gedragsproblematiek als gevolg van een psychiatrische stoornis of neurologische stoornis (dementie, niet-aangeboren hersenletsel, een depressie of psychotische stoornis)? Dan willen wij graag meekijken en adviseren bij complexe casuïstiek. Daarvoor hebben we diverse disciplines in huis, waarbij te denken valt aan verpleegkundigen, sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen en GZ-psycholoog.

Voorbeelden

Onderstaand een aantal voorbeelden van praktijksituaties waar u als zorgprofessional tegenaan kunt lopen en waarbij u onze hulp kunt inschakelen:

  • Er een verwijzing of meer specialistische hulp nodig is voor de klant, maar de GGZ diagnostiek ontbreekt.
  • Wanneer u vastloopt bij gedragsproblemen van de klant, zoals bijvoorbeeld manipuleren, schelden of medewerkers tegen elkaar uitspelen.
  • Bij afweer van hulpverlening door de klant, terwijl er wel duidelijke signaleren zijn tot zorgbehoefte en u zich als professional hier zorgen over maakt.
  • Bij twijfel of de huidige hulpverlening en aanpak bij de klant wel volstaat en er meer kennis en expertise nodig is hetzij individueel of in teamverband.

Waarvoor u bij ons terecht kunt

Vanuit Avellana is het mogelijk om op consultbasis advies in te winnen bij een GZ-Psycholoog of Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige over de vermeende complexe GGZ-problematiek.

De volgende consultatievragen zouden hierbij aan bod kunnen komen:

Analyseren

Samen een analyse maken van het gepresenteerde probleem.

Handelingsalternatieven

Meedenken over handelingsalternatieven voor de consultatievrager.

Diagnose of doorverwijzing

Meedenken over diagnose en eventuele hulpverlening en/of doorverwijzing.

Voorlichting

Voorlichting geven, gericht over de veronderstelde GGZ-problemen, psychopathologie of afwijkende gedragsuitingen.